Αγροδασικές δραστηριότητες στο πρόγραμμα Income Accelarator

Το πρόγραμμα Income Accelarator ως μία καινοτόμος προσέγγιση με επίκεντρο την οικογένεια, στοχεύει στην κάλυψη του εισοδηματικού χάσματος και στη μείωση των κινδύνων από την παιδική εργασία, ενθαρρύνοντας αλλαγές στη συμπεριφορά και επιβραβεύοντας θετικές πρακτικές - τόσο στο σπίτι όσο και στο αγρόκτημα.

Το πρόγραμμα Income Accelarator στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο. Το πρόγραμμα επιβραβεύει τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο όχι μόνο για την ποσότητα και την ποιότητα των κόκκων κακάο που παράγουν, αλλά και για πρακτικές που ωφελούν το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα και δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να εφαρμόζουν πρακτικές που σχετίζονται με τέσσερις τομείς: εγγραφή στο σχολείο, ορθές γεωργικές πρακτικές, αγροδασικές δραστηριότητες και διαφοροποιημένα εισοδήματα. Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λαμβάνουν έως και 500 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα χρόνια και 250 ευρώ για κάθε επόμενο χρόνο, με τα κίνητρα να καταβάλλονται ισόποσα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών με κινητό τηλέφωνο μεταξύ των δύο επικεφαλής του νοικοκυριού (δηλαδή, άνδρα και γυναίκας), ώστε να ενθαρρύνεται η ισότητα των φύλων, να κατανέμονται οι οικονομικές ευθύνες και να δημιουργούνται πιο εύρωστα νοικοκυριά.

Οι οικογένειες που καλλιεργούν κακάο μπορούν να λάβουν έως και 100 ευρώ από κίνητρα, συμμετέχοντας σε αγροδασικές δραστηριότητες - έναν από τους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος Income Accelarator. Παρέχουμε στις οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δασικά και οπωροφόρα δέντρα (όπως fraké, irvingia, akpi, framiré, bété, peper...) για να βοηθήσουμε στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας κακάο τους και στην προώθηση της βιοποικιλότητας, αλλά και για να προσφέρουμε ευκαιρίες για διαφοροποίηση του εισοδήματος.

Ο FAO αναφέρει ότι η αγροδασοπονία είναι "ζωτικής σημασίας για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις" για τα πολλά δυνητικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της.

Τι αντίκτυπο είχε το πρόγραμμα Income Accelarator στις αγροδασικές δραστηριότητες;

Η έκθεση του KIT Royal Tropical Institute για την πιλοτική φάση, δημοσιευμένη το καλοκαίρι του 2023, εξέτασε τις 1000 οικογένειες που καλλιεργούσαν κακάο προερχόμενο από το πιλοτικό πρόγραμμα Income Accelarator και αποκάλυψε τις ακόλουθες επιπτώσεις για τις αγροδασικές δραστηριότητες:

  • Παραδόθηκαν κατά μέσο όρο σε κάθε οικογένεια που καλλιεργεί κακάο, 20 σκιερά και οπωροφόρα δέντρα, έτοιμα για φύτευση
  • Διανεμήθηκαν συνολικά 20.000 δενδρύλλια
  • Το 92% των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο δήλωσε ότι φύτεψε τα δέντρα.

Αρχικά δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα με στόχο τη φύτευση 10 δέντρων ετησίως ανά εκτάριο και με βάση τα στοιχεία του προμηθευτή, φτάσαμε τα 20 δέντρα ετησίως ανά εκτάριο. Είναι πολύ ευχάριστο που φυτεύουμε περισσότερα δέντρα από το αναμενόμενο. Αυτά τα σκιερά δέντρα είναι επιπλέον του 1 εκατ. δέντρων που διανεμήθηκαν μέσω του Nestlé Cocoa Plan (βλ. την τελευταία έκθεση προόδου του Nestlé Cocoa Plan).

Καθώς προχωράμε στην επέκταση της εμβέλειας του προγράμματος Income Accelarator στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, η πιλοτική εφαρμογή βοήθησε στον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης και ενίσχυσης του αντικτύπου στο μέλλον. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες του προγράμματος Income Accelarator αξιοποιώντας τα διδάγματα που αποκομίσαμε, όπως το να αναδεικνύουμε ότι είναι σημαντικό οι οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να συμμετέχουν σήμερα στις πρακτικές που ενθαρρύνουμε (π.χ. αγροδασοκομία), διότι με αυτόν τον τρόπο θα οικοδομήσουν ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμα.

Μετά την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος το 2020, προχωρήσαμε σε φάση δοκιμής σε κλίμακα στην Ακτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας τις 10.000 οικογένειες κακάο. Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε περίπου τις 160.000 οικογένειες κακάο στην αλυσίδα εφοδιασμού μας μέχρι το 2030.

Θα συνεχίσουμε να φυτεύουμε περισσότερα δέντρα, προωθώντας την υιοθέτηση αγροδασοκομικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας δενδρύλλια δασικών και οπωροφόρων δέντρων, αλλά και ενθαρρύνοντας την επιτυχή φύτευση και διατήρησή τους από τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, καθώς εργαζόμαστε προς την πραγματοποίηση της φιλοδοξίας μας για το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Income Accelarator και τον αντίκτυπό του στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, κάντε κλικ για να διαβάσετε και να ανακαλύψετε τον Τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, την Έκθεση Προόδου του προγράμματος Income Accelerator (Ιούλιος 2023) και τις εκθέσεις του KIT Royal Tropical Institute, KIT Baseline on test at scale και Midline report of the pilot phase.

Ορθές γεωργικές πρακτικές στο πρόγραμμα Income Accelarator

Το πρόγραμμα Income Accelarator ως μία καινοτόμος προσέγγιση με επίκεντρο την οικογένεια, στοχεύει στην κάλυψη του εισοδηματικού χάσματος και στη μείωση των κινδύνων από την παιδική εργασία, ενθαρρύνοντας αλλαγές στη συμπεριφορά και επιβραβεύοντας θετικές πρακτικές - τόσο στο σπίτι όσο και στο αγρόκτημα.

Το πρόγραμμα Income Accelarator στοχεύει στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο. Το πρόγραμμα επιβραβεύει τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο όχι μόνο για την ποσότητα και την ποιότητα των κόκκων κακάο που παράγουν, αλλά και για πρακτικές που ωφελούν το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα και δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να εφαρμόζουν πρακτικές που σχετίζονται με τέσσερις τομείς: εγγραφή στο σχολείο, ορθές γεωργικές πρακτικές, αγροδασικές δραστηριότητες και διαφοροποιημένα εισοδήματα.

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λαμβάνουν έως και 500 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα χρόνια (100 ευρώ ανά τομέα με επιπλέον 100 ευρώ εάν οι οικογένειες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δράσεις και για τους τέσσερις τομείς). Τα κίνητρα καταβάλλονται ισόποσα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών με κινητό τηλέφωνο μεταξύ των δύο επικεφαλής του νοικοκυριού (δηλαδή, άνδρα και γυναίκας), ώστε να ενθαρρύνεται η ισότητα των φύλων, να κατανέμονται οι οικονομικές ευθύνες και να δημιουργούνται πιο εύρωστα νοικοκυριά.

Οι οικογένειες που καλλιεργούν κακάο μπορούν να λάβουν έως και 100 ευρώ από κίνητρα, συμμετέχοντας σε ποιοτικό κλάδεμα ή αρχιτεκτονικό κλάδεμα - έναν από τους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος Income Accelarator. Το πρώτο 50% του κινήτρου παρέχεται όταν οι οικογένειες "υπόσχονται να ασχοληθούν με το κλάδεμα". Αυτό γίνεται ώστε οι οικογένειες να έχουν επαρκή κεφάλαια και ταμειακή ροή για να επενδύσουν στο κλάδεμα των καλλιεργειών τους.

Για να βοηθήσουμε όλες τις οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό κλάδεμα, εκπαιδεύουμε και εξοπλίζουμε τα μέλη της τοπικής κοινότητας στην εφαρμογή μιας νέας δομημένης και διαβαθμισμένης προσέγγισης που ονομάζεται "αρχιτεκτονικό κλάδεμα" και βασίζεται σε μια καθορισμένη διαβάθμιση για την επιλεκτική αφαίρεση των άρρωστων, νεκρών ή μη παραγωγικών κλαδιών, που οδηγεί σε αυξημένη κατανομή των πόρων στα κλαδιά και τους καρπούς που απομένουν.

Γνωστές ως "ομάδες κλαδέματος", οι ομάδες αυτές ενθαρρύνονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, ώστε όλες οι καλλιέργειες να επωφεληθούν από το αρχιτεκτονικό κλάδεμα. Αυτό ωφελεί την κοινότητα καθώς αυξάνει το συνολικό επίπεδο κλαδέματος, παρέχει στα μέλη των ομάδων κλαδέματος έναν τρόπο διαφοροποίησης του εισοδήματός τους, περιορίζοντας τις ασθένειες και τις απώλειες των καλλιεργειών, διευκολύνει τη συντήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αυξάνει το μέγεθος των καρπών του κακάο.

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του κλαδέματος για τις οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Income Accelarator;

Η έκθεση του KIT Royal Tropical Institute για την πιλοτική φάση, δημοσιευμένη το καλοκαίρι του 2023, εξέτασε τις 1000 οικογένειες που καλλιεργούσαν κακάο προερχόμενο από το πιλοτικό πρόγραμμα Income Accelarator και αποκάλυψε τις ακόλουθες επιπτώσεις:

  • Αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με τις μέσες αποδόσεις κακάο από μη κλαδεμένες καλλιέργειες κακάο, με το 22% των νοικοκυριών να φτάνουν τον ένα μετρικό τόνο ανά εκτάριο γης
  • Το 43% των νοικοκυριών ξεπέρασε το στόχο του προγράμματος για κλάδεμα ενός εκταρίου ετησίως - με το 50% των νοικοκυριών αυτών να κλαδεύει έως και δύο εκτάρια
  • Οι υπηρεσίες κλαδέματος παρασχέθηκαν σε όλα τα νοικοκυριά του προγράμματος και δημιουργήθηκαν 55 ομάδες κλαδέματος.

Καθώς επεκτείνουμε περαιτέρω το πρόγραμμα Income Accelarator στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, η πιλοτική εφαρμογή βοήθησε στον εντοπισμό αρκετών περιοχών βελτίωσης. Στις ορθές γεωργικές πρακτικές, μια μελλοντική δράση είναι να τονίσουμε γιατί οι δραστηριότητες θα ωφελήσουν τους αγρότες και τις εκμεταλλεύσεις τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή ορισμένοι αγρότες ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στο αρχιτεκτονικό κλάδεμα (κυρίως λόγω του επεμβατικού χαρακτήρα του κλαδέματος και του μεγάλου αριθμού κλαδιών που κόβονται και αφαιρούνται από τα κακαόδεντρα ), πράγμα που σήμαινε ότι οι ομάδες επί τόπου έπρεπε να παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα για να εγγυηθούν την εφαρμογή της πρακτικής.

Μετά την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος το 2020, προχωρήσαμε σε φάση δοκιμής σε κλίμακα στην Ακτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας τις 10.000 οικογένειες κακάο. Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε περίπου τις 160.000 οικογένειες κακάο στην αλυσίδα εφοδιασμού μας μέχρι το 2030.

Οι ορθές γεωργικές πρακτικές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο πρόγραμμα καθώς εργαζόμαστε προς τον στόχο μας για το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Income Accelarator και τον αντίκτυπό του στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, κάντε κλικ για να διαβάσετε και να ανακαλύψετε τον Τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, την Έκθεση Προόδου του προγράμματος Income Accelerator (Ιούλιος 2023) και τις εκθέσεις του KIT Royal Tropical Institute, KIT Baseline on test at scale και Midline report of the pilot phase.