Εγγραφή στο σχολείο με το πρόγραμμα Income Accelarator

Το πρόγραμμα Income Accelarator ως μία καινοτόμος προσέγγιση με επίκεντρο την οικογένεια, στοχεύει στην κάλυψη του εισοδηματικού χάσματος και στη μείωση των κινδύνων από την παιδική εργασία, ενθαρρύνοντας αλλαγές στη συμπεριφορά και επιβραβεύοντας θετικές πρακτικές - τόσο στο σπίτι όσο και στο αγρόκτημα.

Το πρόγραμμα Income Accelarator στοχεύει στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο. Το πρόγραμμα επιβραβεύει τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο όχι μόνο για την ποσότητα και την ποιότητα των κόκκων κακάο που παράγουν, αλλά και για πρακτικές που ωφελούν το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα και δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να εφαρμόζουν πρακτικές που σχετίζονται με τέσσερις τομείς: εγγραφή στο σχολείο, ορθές γεωργικές πρακτικές, αγροδασικές δραστηριότητες και διαφοροποιημένα εισοδήματα.

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν έως και 500 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα έτη και 250 ευρώ ετησίως κάθε επόμενο έτος. Τα κίνητρα κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των δύο επικεφαλής του νοικοκυριού (δηλ. άνδρα και γυναίκας) για την ενθάρρυνση της ισότητας των φύλων, τον καταμερισμό των οικονομικών ευθυνών και την οικοδόμηση πιο εύρωστων νοικοκυριών.

Η εγγραφή παιδιών ηλικίας 6-16 ετών στο σχολείο είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να κερδίσουν κίνητρο έως και 100 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 1) 50% με την "υπόσχεση εγγραφής" και 2) 50% με την "επιβεβαίωση της εγγραφής". Το κίνητρο για την εγγραφή στο σχολείο βοηθά στην κάλυψη των σχετικών δαπανών για τη σχολική εκπαίδευση - όπως στολή, τσάντες, γραφική ύλη και στυλό. Εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες θα λάβουν το κίνητρο εγγραφής στο σχολείο, τις ενθαρρύνουμε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα οικονομικά της οικογένειας και να επενδύσουν τα χρήματα εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Τα κίνητρα και των τεσσάρων τομέων έχουν ήδη θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες του προγράμματος και στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο. Οι οικογένειες δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική περίθαλψη και στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους, ως τη σημαντικότερη χρήση των κεφαλαίων που έλαβαν. Πιστεύουμε ότι η εγγραφή στα σχολεία θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου της παιδικής εργασίας - που αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος Income Accelarator.

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του προγράμματος Income Accelarator στην εγγραφή στα σχολεία;

Η έκθεση του KIT Royal Tropical Institute για την πιλοτική φάση, δημοσιευμένη το καλοκαίρι του 2023, εξέτασε τις 1000 οικογένειες που καλλιεργούσαν κακάο προερχόμενο από το πιλοτικό πρόγραμμα Income Accelarator και αποκάλυψε τις ακόλουθες επιπτώσεις όσον αφορά στην εγγραφή στο σχολείο:

  • Τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία βελτιώθηκαν κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των νοικοκυριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
  • 2.782 παιδιά εγγράφηκαν στο σχολείο που αντιστοιχούν στο 98% των εγγεγραμμένων παιδιών
  • Το 94% των νοικοκυριών έλαβαν την πρώτη πληρωμή του 50% για την "υπόσχεση εγγραφής".

Καθώς συνεχίζουμε την εξάπλωση του προγράμματος Income Accelarator στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, στοχεύουμε στην απλοποίηση του προσδιορισμού και της επαλήθευσης της σχολικής φοίτησης - ένα ζήτημα που αναφέρθηκε στην πιλοτική έκθεση ως ο λόγος για την καθυστέρηση της δεύτερης πληρωμής του 50% των κινήτρων, η οποία εξαρτάται από την επαλήθευση της σχολικής φοίτησης.

Μετά την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος το 2020, προχωρήσαμε σε φάση δοκιμής σε κλίμακα στην Ακτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας τις 10.000 οικογένειες κακάο. Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε περίπου τις 160.000 οικογένειες κακάο στην αλυσίδα εφοδιασμού μας μέχρι το 2030.

Τα οφέλη της σχολικής εκπαίδευσης και η θετική επίδραση που αναμένεται να έχει απέναντι στους κινδύνους της παιδικής εργασίας θα παραμείνουν βασική προτεραιότητα καθώς εργαζόμαστε προς την φιλοδοξία μας για το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Income Accelarator και τον αντίκτυπό του στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, κάντε κλικ για να διαβάσετε και να ανακαλύψετε τον Τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, την Έκθεση Προόδου του προγράμματος Income Accelerator (Ιούλιος 2023) και τις εκθέσεις του KIT Royal Tropical Institute, KIT Baseline on test at scale και Midline report of the pilot phase.