Κίνητρα στο πρόγραμμα Income Accelarator

Το πρόγραμμα Income Accelarator ως μία καινοτόμος προσέγγιση με επίκεντρο την οικογένεια, στοχεύει στην κάλυψη του εισοδηματικού χάσματος και στη μείωση των κινδύνων από την παιδική εργασία, ενθαρρύνοντας αλλαγές στη συμπεριφορά και επιβραβεύοντας θετικές πρακτικές - τόσο στο σπίτι όσο και στο αγρόκτημα.

Το πρόγραμμα Income Accelarator στοχεύει στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο. Το πρόγραμμα επιβραβεύει τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο όχι μόνο για την ποσότητα και την ποιότητα των κόκκων κακάο που παράγουν, αλλά και για πρακτικές που ωφελούν το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα και δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο να εφαρμόζουν πρακτικές που σχετίζονται με τέσσερις τομείς: εγγραφή στο σχολείο, ορθές γεωργικές πρακτικές, αγροδασικές δραστηριότητες και διαφοροποιημένα εισοδήματα.

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λαμβάνουν έως και 500 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα χρόνια (100 ευρώ ανά τομέα με επιπλέον 100 ευρώ εάν οι οικογένειες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δράσεις και για τους τέσσερις τομείς). Τα κίνητρα καταβάλλονται ισόποσα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών με κινητό τηλέφωνο μεταξύ των δύο επικεφαλής του νοικοκυριού (δηλαδή, άνδρα και γυναίκας), ώστε να ενθαρρύνεται η ισότητα των φύλων, να κατανέμονται οι οικονομικές ευθύνες και να δημιουργούνται πιο εύρωστα νοικοκυριά.

Καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται από πρόσθετες πηγές και καλύτερες αποδόσεις στις καλλιέργειες, το χρηματικό κίνητρο μειώνεται σε 250 ευρώ για κάθε επόμενο χρόνο.

Τα κίνητρα για ορθές γεωργικές πρακτικές και σχολική εκπαίδευση καταβάλλονται εν μέρει κατόπιν διαβεβαίωσης ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι οικογένειες που καλλιεργούν κακάο θα κερδίσουν πρόσθετο εισόδημα. Για τον τομέα "εγγραφή στο σχολείο", το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να κερδίσουν έως 100 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις: 1) 50% με την "υπόσχεση εγγραφής" και 2) 50% με την "επιβεβαίωση της εγγραφής".

Επιπλέον, τα κίνητρα αποδίδονται απευθείας στους δύο επικεφαλής του νοικοκυριού μέσω διαπιστευμένων λογαριασμών "κινητών χρημάτων" που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα.

Υπολογίσαμε, κατά την έναρξη του προγράμματος τον Ιανουάριο του 2022, ότι το σημείο αναφοράς για το εισόδημα διαβίωσης ήταν περίπου 6.650,69 ευρώ ετησίως1, 2, 3

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο "Πώς λειτουργεί".

Ποια είναι τα αποτελέσματα των κινήτρων μέχρι στίγμης;

Η έκθεση του KIT Royal Tropical Institute για την πιλοτική φάση, δημοσιευμένη το καλοκαίρι του 2023, εξέτασε τις 1000 οικογένειες που καλλιεργούσαν κακάο προερχόμενο από το πιλοτικό πρόγραμμα Income Accelarator και αποκάλυψε τις ακόλουθες επιπτώσεις:

  • Το 93% των νοικοκυριών δήλωσε ότι είχε λάβει τουλάχιστον μία μεταφορά μετρητών.
  • Τα κίνητρα ενθάρρρυναν κυρίως τις δραστηριότητες διαφοροποίησης του εισοδήματος και χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και της σχολικής εκπαίδευσης

Καθώς επιδιώκουμε την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, η πιλοτική εφαρμογή βοήθησε να εντοπιστεί η ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία των κινήτρων (τι χρειάζεται και γιατί έχει σημασία), να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές (καθώς αποδυναμώνουν την αλλαγή συμπεριφοράς) και να ενθαρρυνθούν οι οικογένειες να συμμετάσχουν και στους τέσσερις τομείς κινήτρων. Όλες αυτές οι βελτιώσεις αποσκοπούν στην αύξηση των συνολικών κινήτρων που λαμβάνουν οι οικογένειες και στην ενίσχυση του αντίκτυπου του προγράμματος.

Από τις εκθέσεις των προμηθευτών μας σχετικά με τις δραστηριότητες στη φάση της δοκιμής σε κλίμακα, γνωρίζουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2022 οι οικογένειες έχουν ήδη λάβει κίνητρα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ - ένα θετικό βήμα για να φτάσουν περισσότερα χρήματα στα χέρια των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο.

Πιστεύουμε ότι τα κίνητρα του προγράμματος θα αποτελέσουν το κλειδί για την επιτάχυνση των πρακτικών που θα συμβάλουν στην κάλυψη του χάσματος προς ένα βιώσιμο εισόδημα για τις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού και όχι μόνο.

Μετά την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος το 2020, προχωρήσαμε σε φάση δοκιμής σε κλίμακα στην Ακτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας τις 10.000 οικογένειες κακάο. Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε περίπου τις 160.000 οικογένειες κακάο στην αλυσίδα εφοδιασμού μας μέχρι το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Income Accelarator και τον αντίκτυπό του στις οικογένειες που καλλιεργούν κακάο, κάντε κλικ για να διαβάσετε και να ανακαλύψετε τον Τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, την Έκθεση Προόδου του προγράμματος Income Accelerator (Ιούλιος 2023) και τις εκθέσεις του KIT Royal Tropical Institute, KIT Baseline on test at scale και Midline report of the pilot phase.

1 Cost of living & living income benchmark: Ivorian Center for Socio Economic Research (CIRES) (2018). The Living Income Report, Rural Côte d’Ivoire, Cocoa growing areas. adjusted for household size based on Bymolt, R., Laven, A., & Tyszler, M. (2018). Demystifying the Cocoa Sector in Ghana and Côte d’Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT) updated for inflation in August 2020 and exchange rate on 13th January 2022.  

2 Μέσο μέγεθος οικογένειας: 3,82 ενήλικες και 2,96 παιδιά- Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης: 3,5 εκτάρια. Πηγή: Bymolt, R., Laven, A., & Tyszler, M. (2018). Demystifying the Cocoa Sector in Ghana and Côte d'Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2020/05/Demystifying-complete-file.pdf

3 Ισοδυναμεί με 6.365 ελβετικά φράγκα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 9ης Οκτωβρίου 2023.